dam foss
Illustrasjonsfoto: Catchlight/NVE

Fyllingsgraden i store deler av landet er nå over normalen for årstiden.

  • Øyvind Zambrano Lie

I forrige uke økte magasinfyllingen i sørlige Norge med 4,7 prosentpoeng, og endte på 80,5 prosent. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 22,1 prosentpoeng de siste syv ukene. For landet totalt er fyllingsgraden nå 81,9 prosent, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– De store nedbørsmengdene i forrige uke bidro til å øke magasinfyllingen, øke kraftproduksjonen og redusere strømprisen. Etter flere uker med lav kraftproduksjon, nettoimport og mye nedbør, er fyllingsgraden i store deler av landet nå over normalen for årstiden, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i meldingen.

Laveste pris på to år

Med 28 øre/kWh hadde det sørlige Norge den laveste ukeprisen på over to år.

Fra å ha ligget historisk lavt de siste ukene, var den samlede kraftproduksjonen om lag på gjennomsnittsnivå for denne tiden av året.

Kraftproduksjonen høyere enn forbruket, og det ga en betydelig økning i netto eksport fra det sørlige Norge og fra Norge som helhet.

Justert produksjons-rapportering

I forrige uke justerte NVE rapporteringsordningen for kraftselskapene. Tidligere skulle produsenter rapportere inn kraftproduksjon fra magasiner som kunne lagre vann fram til nedbøren begynner å legge seg som snø i fjellet.

Vi er nå på vei inn i denne perioden, og rapporteringen er justert slik at kraftprodusentene skal rapportere inn kraftproduksjon fra magasiner som i stor grad kan lagre vann fram til våren, før snøsmeltingen i fjellet begynner.

– Forrige uke var det så å si ingen produksjon fra kraftmagasiner som kan lagre vann gjennom vinteren. Det betyr at kraftproduksjonen som var i forrige uke var enten vindkraft eller vannkraft som ikke kan lagres, sier Nordberg.