mast sørfjord vindkraftverk vindturbiner
Sørfjord vindkraftverk utenfor Narvik. Illustrasjonsfoto: Foto: Catchlight/NVE

Vindkraftproduksjonen forrige uke var på hele 522 GWh i Norge, og utgjorde om lag 15 prosent av den samlede kraftproduksjonen.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Både kraftforbruket og kraftproduksjonen gikk opp forrige uke. Høyere vindkraftproduksjon stod for det meste av økningen, og forrige uke var den høyeste vindkraftproduksjonen på en uke i Norge noensinne, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg i en pressemelding.

Snøen begynner å legge seg som snø i fjellet, og kraftprodusentene bruker nå vannet de har spart på gjennom høsten for å produsere strøm.

– Både denne uken og gjennom vintermånedene vil magasinfyllingen gradvis gå nedover, sier Nordberg.

På grunn av ising på vindturbinene gikk derimot den svenske vindkraftproduksjonen ned, noe som bidro til rekordhøy eksport fra Midt- og Nord-Norge til områdene i Sverige med høyere priser.