syvertsen
Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen. Foto: Agder Energi

Negative tall for 3. kvartal etter at produksjonen ble mer enn halvert fra i fjor,

  • Øyvind Zambrano Lie

Agder Energi hadde i 3. kvartal et underliggende resultat etter skatt på minus 63 millioner kroner, mot et positivt underliggende resultat etter skatt i 3. kvartal i fjor på 328 millioner kroner. Resultatene kommer etter en periode med rekordlav vannkraftproduksjon.

Ressurssituasjonen har vært krevende. Vi har siden midten av mai kjørt minimumsproduksjon i flere vassdrag for å spare på vannet inn mot den kommende vinteren. Dette har gitt en rekordlav produksjon i 3. kvartal og negativt resultat i kvartalet isolert sett, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i en pressemelding.

I 3. kvartal var vannkraftproduksjonen 636 GWh, mer enn en halvering fra samme periode i fjor, da produksjonen i 3. kvartal var 1.441 GWh. Det var også og den laveste produksjonen i et kvartal siden etableringen av Agder Energi.

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) har vært rekordhøy og var i 3. kvartal 226 øre/kWh. Det er en økning på 282 prosent fra gjennomsnittet på 59 øre/kWh i tilsvarende periode i fjor.