harris
Statkrafts finansdirektør Anne Harris kunne fredag legge fram et rekordresultat. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Fikk sitt beste driftsresultat på ni måneder noen gang.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkraft hadde et sterkt resultat i tredje kvartal, drevet av høye kraftpriser og solide bidrag fra markedsaktiviteter.

– Driftsresultatet hittil i år er faktisk det aller høyeste vi har hatt noen gang på ni måneder. Det er vi selvfølgelig veldig fornøyd med, og der slår selvfølgelig det høye prisnivået godt inn, sa selskapets finansdirektør Anne Harris på et pressemøte fredag morgen.

Sparer på vannet

Høyere kraftpriser medvirket positivt til Statkrafts resultat fra nordisk vannkraftproduksjon, til tross for at samlet kraftproduksjon kun ble 12,2 TWh i 3. kvartal, ned 3,1 TWh fra samme kvartal i fjor, som følge av at Statkraft sparer på vannet slik at vannkraftproduksjon ble lavere i Sør-Norge.

Statkraft oppnådde en underliggende drifitsresultat (EBIT) på 9 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 4,3 milliarder sammenliknet med samme kvartal i fjor. Netto driftsinntekter økte til 13,2 milliarder kroner fra 8,1 milliarder i tredje kvartal 2021. Kontantstrøm fra drift endte på 8,6 milliarder kroner, ned fra 9,9 milliarder i tredje kvartal i fjor.

Segmentet Markedsoperasjoner oppnådde et svært godt resultat fra markedsaktivitetene trading og origination, der Statkraft kjøper og selger både standardiserte og strukturerte energirelaterte produkter.

Urealiserte tap

Resultatet fra risikoreduserende aktiviteter innen «Dynamic Asset Management Portfolios (DAMP)» forbedret seg fra fjoråret, men viste fortsatt et negativt resultat. De negative resultatene fra DAMP kom som følge av at økte fremtidspriser førte til urealiserte tap.

Økte resultater fra Baltic Cable bidro positivt sammen med et forbedret bidrag fra gasskraftverkene i Tyskland på bakgrunn av gode marginer mellom kraft- og gasspris.