Stolpe
Foto: W. Carter/Wikimedia Commons

Det er enighet på Stortinget om å bevilge 23 millioner kroner til en midlertidig, rammestyrt strømstøtte for å hjelpe små distriktsbutikker som sliter med høye strømpriser.

  • Øyvind Zambrano Lie

Målet er å få pengene ut til butikkene før jul.

– Mange små dagligvarebutikker i distriktene har opplevd en formidabel økning i strømregningene denne høsten. Det er en reell fare for at flere må legge ned driften hvis de ikke får hjelp. Jeg er derfor glad for at det er enighet i Stortinget om å bevilge 23 millioner kroner til denne ordningen, og vi jobber iherdig for at pengene skal nå ut til butikkene før jul, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Strømstøtten skal gis til såkalte Merkur-butikker. Merkur-programmet er rettet inn mot dagligvarebutikker i mindre lokalsamfunn. Butikkene i ordningen har en viktig rolle i sine lokalsamfunn, ofte som eneste tjenesteleverandør og sosialt møtested. Tilskuddene skal bidra til at innbyggerne i distriktene er sikret tilgang til en dagligvarebutikk i nærheten.

Forslaget innebærer at butikkene kan få dekket 80 prosent av strømutgiftene i perioden september til desember 2022 som overstiger 70 øre per kWh.

Den nye strømstøtteordningen blir nå sendt på en kort høring.