Havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

Statnett har fått i oppdrag av OED å vurdere om det er samfunnsmessig rasjonelt at Sørlige Nordsjø II fase 1 og Utsira Nord tilrettelegges teknisk for fleksible løsninger.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, har Statnett i et brev til Olje- og energidepartementet pekt på at det er viktig å identifisere nett til havs som har eller som ikke har potensial til å bli utvidet mot nytt forbruk, mer havvind eller andre tilknytningspunkter på land før utlysning. Statnett mener at...
Artikkelen er 586 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.