Bergen
Bergen. Illustrasjonsfoto: Sveter/Wikimedia Commons

Statnetts styre har behandlet en rekke prosjekter som vil opprettholde fremdriften i nettutviklingen i Vestland fylke og i Nord-Rogaland.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett legger opp til å styrke nettet gjennom en trinnvis utvikling.

Det blir byggestart for kabelprosjektet mellom Haugsvær og Lindås nord for Bergen. Prosjektet fikk konsesjon fra myndighetene i august, og vil doble kapasiteten over Fensfjorden. Forventet ferdigstillelse er 2024, og prosjektet vil på kort sikt bidra til betydelig bedre kapasitet i nettet for etablering av nytt forbruk og elektrifisering nord for Bergen, i påvente av større nettutviklingstiltak i regionen, skriver Statnett i en melding.

Sammen med Øygardskabelen fra Litle Sotra til Kollsnes som styret fattet en investeringsbeslutning for i samme møte, er Fensfjordkabelen en forutsetning for å tilknytte mer forbruk i området og øke leveringspåliteligheten rundt Øygarden.

Styret fattet også investeringsbeslutning for flere andre prosjekter, og Statnett kan gå videre med å forberedelser og detaljplanlegging fram mot endelig konsesjonsvedtak fra myndighetene og beslutning om oppstart:

  • Blåfalli-Gismarvik. Skal bidra til å dekke strømbehovet til ny og eksisterende industri
  • Ny Onarheim transformatorstasjon på Husnes i Kvinnherad
  • Statnett vil bygge en ny transformatorstasjon på Karmøy

Det er også klart for byggestart for oppgradering til 420 kV på ledningen mellom Aurland og Sogndal og oppgradering av Aurland transformatorstasjon.

Aurland-Sogndal har vært en flaskehals som gir begrenset overføring i nettet ved Sognefjorden. Statnett har fra før startet opp mindre anleggsarbeider i prosjektet, som rydding av skog, utbedring av vei og etablering av baseplasser. Med beslutning om byggestart vil anleggsaktivitetene i prosjektet tilta, med mål om idriftsettelse i løpet av 2025.