vindturbin
Foto: Forskningsrådet

Totalt ti prosjekter får penger fra Forskningsrådet til forskning og utvikling innen miljøvennlig energi.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tre av prosjektene er innen vindkraft og tre er innen batteriteknologi, skriver Forskningsrådet i en melding.

Salar AS skall utvikle et nytt kontrollsystem som kan muliggjøre et modulært konsept for flytende vindturbiner med ett enkelt forankringspunkt. Dette skal kunne bidra til å senke kostnadene for flyende havvindproduksjon.

Oceantech Innovation AS skal utvikle ny metode for å rengjøre ankerkjetting uten at den må tas opp av vannet. Prosjektet har også relevans både for havvind, olje- og gassinstallasjoner og for fiskeoppdrett og flytende solkraft.

Ising på vindturbiner

Norconsult AS skal lede et prosjekt som skal videreutvikle metoder og implementere ny teknologi for å redusere risiko for skader og ulykker som følge av ising på vindturbiner.

Kongsberg Automotive skal i samarbeid med SINTEF Industri utvikle kunnskap og produkter for termisk regulering i tunge elektriske kjøretøy. De vil utvikle nye kontrollenheter, sensorikk, kraftelektronikk og integrerte termiske styringssystemer, samt komponenter som koblinger, rør og ventiler.

Gjenbruk av battericeller

Corvus Energy AS skal samarbeide med IFE og Norner Research for å utvikle metoder for å klassifisere battericeller for gjenbruk. Ideen er å sjekke batteriforseglingen ved hjelp av CT-scanning.

Wai Environmental Solutions AS skal samarbeide med NTNU og SINTEF Energi for å utvikle produksjonsprosesser for hardt karbon fra biomasse. Dette skal kunne brukes som anodemateriale i potensielt billigere og mer bærekraftige natrium-ion batterier.

I tillegg er det tildelt finansiering til prosjekter innen hydrogen, solenergi og energibruk i bygninger, se listen under:

tabell tildeling forskningsrådet
Kilde: Forskningsrådet