elkem rana
Bildet er fra Elkem Rana. Arkivfoto: Mye i Media

På grunn av høye kraftpriser stenger Elkem midlertidig en ovn i Thamshavn og én i Rana. Den ubrukte kraften selger de på markedet.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Elkem er godt posisjonert med langsiktige kraftkontrakter som sikrer selskapets strømforbruk i Norge til konkurransedyktige priser. I dagens marked gjør imidlertid produksjonsavkortning bedriften i stand til å optimalisere verdiskapingen ved selge sin kraft til svært attraktive priser i det norske kraftmarkedet», skriver selskapet i en børsmelding.

Beslutningen vil ikke ha noen innvirkning på kunder eller ansatte, understrekes det.

Kraftprisene avgjør

Elkems anlegg i Thamshavn ved Orkanger produserer hovedsakelig silisium, mens anlegget i Rana produserer hovedsakelig ferrosilisium

På spørsmål fra Energiteknikk vil ikke Elkem si hvor mange MW hver ovn bruker. Selskapet opplyser imidlertid at Elkem på Rana har to ovner som årlig bruker ca. 800 GWh. I Thamshavn har Elkem også to ovner, som til sammen bruker om lag 600 GWh per år. På begge disse stedene er altså én ovn stengt ned.

De to ovnene ventes ifølge meldingen å forbli stengt «inntil tidlig i første kvartal 2023». På spørsmål fra Energiteknikk om det da er snakk om januar, eller om det kan tenkes å bli februar før ovnene kjøres i gang igjen, svarer kommunikasjonsdirektør Fredrik Norman i Elkem at det avhenger av hvordan kraftprisene utvikler seg.

Framskynder vedlikehold

Elkem har tolv ovner totalt i Norge, og midlertidige innskrenkninger for å selge kraft kan også være aktuelt på andre steder, avhengig av markedsutviklingen, opplyses det i børsmeldingen.

– På kort sikt er dette en vinn-vinn: Ved å redusere noe av produksjonen vår, kan vi optimalisere verdiskapingen for Elkem og bidra til økt fleksibilitet i et stramt kraftmarked for husholdninger og bedrifter i Norge. Vi vil bruke denne tiden til å framskynde vedlikeholds- og forbedringsarbeid ved våre anlegg, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen i børsmeldingen.

– På lang sikt er vi imidlertid bekymret for hva denne situasjonen sier om Norges evne til å gi konkurransedyktig kraft til husholdninger og næringsliv. Det bør ikke være mer lønnsomt å selge kraft enn å produsere kritiske råvarer for det grønne skiftet. Vi ser et enormt potensial for å øke Norges overskudd av fornybar vannkraft som et konkurransefortrinn for eksisterende og nye grønne verdikjeder, men å sikre dette krever politisk handling, sier Aasen.