rønningen
Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Forbrukertilsynet har varslet vedtak om overtredelsesgebyr mot Tinde Energi på 3 millioner kroner, og et gebyr mot daglig leder på 400.000 kroner for brudd på markedsføringsloven.

  • Øyvind Zambrano Lie

I tillegg har Forbrukertilsynet varslet fire forbudsvedtak med tvangsmulkt for å hindre at Tinde Energi og daglig leder bryter reglene i framtiden.

– Det er viktig at grove lovbrudd sanksjoneres, fordi det ikke skal lønne seg å begå lovbrudd. Det er også viktig å hindre lovbrudd fram i tid, og derfor har vi i tillegg varslet forbudsvedtak. Forbudsvedtakene forbyr Tinde Energi å håndheve vilkårene de nå har varslet til fastpriskundene. Overtrer selskapet forbudene, er det varslet tvangsmulkt for hvert lovbrudd, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen, i en pressemelding.

Ville endre fastprisavtaler

Bakgrunnen for vedtaket er at Tinde Energi AS tidligere denne uken sendte ut varsel om endringer i vilkårene i fastprisavtalene de har med sine privatkunder. Forbrukertilsynet mottok svært mange klager på dette.

I varselet Tinde Energi sendte til sine kunder 30. november sto det at alle med fastprisavtaler (for eksempel med fastpris på 43 øre per kWh) med binding i lang tid fremover, får vesentlige endringer i avtalene sine fra og med 1. januar 2023.

Blant annet at maks strømforbruk knyttet til fastprisavtalen nå blir lagt til maks 20.000 kWh/år for enebolig og for leilighet begrenset opp til 8.000 kWh/år.

Krevde strømstøtte tilbakebetalt

For kunder som har lavere fastpris per kWh enn innslagspunktet for strømstøtte (70 øre pr. kWh), skulle strømstøtten kunden har krav på i stedet tilfalle Tinde Energi.

Men en fastprisavtale er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet selv kan ikke endre en fastprisavtale som allerede er inngått, understreker Forbrukertilsynet

Den varslede vilkårsendringen som gjelder strømstøtten, kan heller ikke brukes i avtaler med nye kunder. Dette vil være ulovlig, påpeker tilsynet.

«I tillegg til disse lovbruddene, varslet Tinde Energi heller ikke endringene slik strømleverandører er pliktet til å gjøre», skriver Forbrukertilsynet.

«Grovt lovbrudd»

Antallet klager mottatt av Forbrukertilsynet gjør at tilsynet anser det som sannsynlig at lovbruddene er begått overfor et stort antall kunder.

«Lovbruddenes art, grovhet, og omfang viser behovet for strenge sanksjoner. Dette er bakgrunnen for størrelsen på det varslede gebyret på 3 millioner kroner», skriver tilsynet.

– Det er snakk om flere lovbrudd, som både samlet og hver for seg, utgjør vesentlige overtredelser av markedsføringsloven. I tillegg har lovbruddene et åpenbart stort inntjeningspotensial for Tinde Energi, og et tilsvarende stort skadepotensial for forbrukerne, understreker Rønningen.

Går etter daglig leder

Tilsynet har også varslet vedtak mot daglig leder og styreleder i Tinde Energi.

Han har blitt varslet om overtredelsesgebyr på 400.000 kroner for medvirkning til urimelig handelspraksis og urimelige avtalevilkår.

Tinde Energi og daglig leder har nå frist frem til 1. januar 2023 for å komme med eventuelle svar og innvendinger, før Forbrukertilsynet fatter endelig vedtak i saken.