vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

NVE foreslår å stille krav om at vindkraftutbyggerne må sette av syv prosent av investeringskostnadene som sikkerhet for nedlegging av anlegget.

  • Øyvind Zambrano Lie

Myndighetene vil sikre seg mot at gamle og utrangerte vindparker blir stående i naturen uten at noen tar ansvar for å rive dem, for eksempel om eieren skulle gå konkurs.

Derfor har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå sendt ut på høring et forslag til krav om at de som eier vindparker, setter av økonomiske midler til nedlegging av anlegget.

– Modellen tar utgangspunkt i kostnadene ved å etablere et vindkraftverk, og innebærer at det skal settes av syv prosent av investeringskostnadene til nedlegging av vindkraftverket, sier direktør i tilsyn- og beredskapsavdelingen til NVE, Kristian Markegård, i en melding.

Beløpet må være så stort at det både dekker kostnader for fjerning av anlegget og tilbakeføring av landskapet. Forslaget innebærer fondsavsetning på sperret konto.

Samtidig er det viktig at størrelsen på den finansielle sikkerhetsstillelsen ikke blir så stor at den forhindrer eierne av vindkraftverkene til å drive anleggene, påpeker NVE.

Høringsfristen for forslaget er 19. januar.