vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Vil utrede vindkraft mellom Høyanger og Sunnfjord.

  • Øyvind Zambrano Lie

Hydro, Eviny og Zephyr går sammen for å utrede et vindkraftprosjekt i et område mellom Høyanger og Sunnfjord.

Kraften skal brukes til eksisterende industri og samtidig muliggjøre fremtidige industrietableringer i regionen, skriver Hydro i en pressemelding.

3-4 milliarder

Den planlagte investeringen er på 3 – 4 milliarder kroner, med en samlet årlig kraftproduksjon på 1 TWh fra rundt 50 vindturbiner.

– Dette vindkraftprosjektet er unikt fordi kraften skal forsyne Hydro Høyanger og andre industriaktører i regionen. Hydro Høyanger trenger mer fornybar kraft fra 2030 for å trygge videre aluminiumproduksjon og de vel 180 arbeidsplassene i lokalsamfunnet, sier leder for primærproduksjon i Hydro, Ola Sæter, i meldingen.

Forutsetter lokal tilslutning

Hydro og Eviny skal eie og drive prosjektet.

– Gjennom å utvikle kraft til konkurransedyktige priser sikrer vi dagens industriarbeidsplasser og legger samtidig til rette for teknologiutvikling av klimavennlig aluminiumproduksjon. Vi ønsker å investere i vindkraft i områder der det er lokal støtte, og der kraften kan kobles til industriutvikling, sier Sæter.

– Dette partnerskapet handler om industri og arbeidsplasser, noe vi som en lokal og heloffentlig eid aktør er særlig opptatt av. Det er viktig at vertskommunene skal ha noe igjen for en eventuell utbygging. Vi ser nå frem til god dialog med Høyanger og Sunnfjord kommune om prosjektet. Lokal tilslutning er en forutsetning for at prosjektet skal realiseres. Dette er helt avgjørende for oss og vi ønsker å tilpasse det endelige prosjektet til lokale behov, sier Olav Osvoll, konserndirektør for fornybart i Eviny, i meldingen.

Trenger mer kraft

Frem mot 2030 må Hydro tegne flere langsiktige kraftkontrakter for å dekke forbruket ved aluminiumverkene på Vestlandet.

– Vindkraft på land er den viktigste nye kraftkilden som kan gi tilstrekkelig volum og konkurransedyktige priser som gjør det mulig å utvikle industri de nærmeste årene, sier Sæter.

Hydro, Eviny og Zephyr inviterer nå til dialog med lokalsamfunnet og kommunestyrene i Høyanger og Sunnfjord om å utvikle prosjektet. 8. april i år åpnet Olje- og energidepartementet (OED) opp for behandling av meldinger om nye vindkraftprosjekter, under forutsetning om samtykke fra vertskommunene. «Dersom kommunestyrene i Høyanger og Sunnfjord samtykker vil prosessen med å behandle og utvikle prosjektet kunne begynne», heter det i pressemeldingen.

Utformingen av prosjektet vil bli basert på innspill fra lokale interessenter og grundige undersøkelser av tekniske og miljømessige forhold, understrekes det.