vann
Illustrasjonsfoto: Statkraft

Konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 11,77 øre per kilowattime. Dette er en økning fra prisen for 2022 som er 11,57 øre per kWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det opplyser NVE i en melding.

Eiere av vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver.

NVE beregner mengde konsesjonskraft, og fordelingen til de berørte kommunene og fylkeskommunene.

Plikten til å avstå konsesjonskraft gjelder kraftverk som benytter vann regulert etter vassdragsreguleringsloven eller vannfallrettighetsloven. Konsesjoner gitt etter vannressursloven har ikke vilkår om konsesjonskraft.