vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NFD

De fleste skal faktisk også gjennomføre energitiltak.

  • Øyvind Zambrano Lie

Foreløpige tall viser at 3.186 bedrifter har kartlagt energiforbruket sitt og søkt på støtte fra energitilskuddsordningen.

Av disse ville hele 70 prosent investere i energitiltak som solcelleanlegg, varmepumper, utskifting av vinduer, etterisolering og mye mer, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

To trinn

Energitilskuddsordningen gir som kjent støtte i to alternative støttetrinn. Søkere som kun gjennomfører energikartlegging får tilskudd etter støttetrinn 1, mens søkere som også forpliktet seg til å gjennomføre energitiltak på visse vilkår får tilskudd under støttetrinn 2.

I støttetrinn 1 kunne bedrifter som hadde gjennomført energikartlegging søke om å få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022.

I støttetrinn 2 kunne bedrifter som i tillegg investerer i energitiltak søke om å få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022, i tillegg til tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for energitiltak.

70 prosent vil gjøre noe

Av de om lag 3186 søkerne som vil få støtte under ordningen, var det i underkant av 30 prosent som søkte om tilskudd etter støttetrinn 1, og hele 70 prosent som søkte om tilskudd etter støttetrinn 2.

Til søkere som mottar støtte under støttetrinn 1 blir det utbetalt om lag 74 millioner kroner.

Til søkere som mottar støtte under støttetrinn 2 vil det bli utbetalt hele 2,14 milliarder kroner til gjennomføring av energitiltak, som vil utbetales etterskuddsvis når bedriftene gjennomfører tiltakene. I tillegg får disse bedriftene 556 millioner kroner til delvis dekning av strømutgifter.

Departementet understreker at tallene er foreløpige.

Solceller, lys og vinduer

  • Om lag 1000 bedrifter har søkt om tilskudd til investering i solceller. Det utgjør om lag 30 prosent av utmålt tilskudd.
  • Rundt 1300 bedrifter har søkt om tilskudd til energieffektiv belysning. Det utgjør om lag 11 prosent av utmålt tilskudd.
  • 704 bedrifter har søkt om tilskudd til utskiftning av vinduer. Det utgjør rundt 10 prosent av utmålt tilskudd.
  • 213 bedrifter har søkt om støtte til å investere i varmepumpe (væske/vann). Det utgjør rundt 7 prosent av utmålt tilskudd.
  • 390 bedrifter har søkt om tilskudd til etterisolering av tak/kaldt loft. Det utgjør omtrent 6 prosent av utmålt tilskudd.

Vil ha billigere fastpris-avtaler

Vestre har lagt vekt på at energitilskuddsordningen «en overgangsordning frem til fastprismarkedet er på plass».

– Det har bare gått en liten uke siden de første strømleverandørene begynte å tilby fastprisavtaler, og allerede nå ser vi femårsavtaler ned mot 80 øre og at treårskontraktene har falt nesten 25 prosent i pris de siste dagene. Foreløpig er det kun et fåtall strømselskaper som har kommet i gang med å tilby disse avtalene. Jeg vil oppfordre alle strømselskaper til å legge sine beste tilbud på bordet slik at konkurransen om fastpriskundene forhåpentligvis kan presse prisene enda mer nedover, sier næringsminister Jan Christian Vestre i meldingen.