nve
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men køen er like lang som for et år siden.

  • Øyvind Zambrano Lie

I 2022 fikk NVE en styrkning over statsbudsjettet som gjorde det mulig å ansette flere saksbehandlere for å ta hånd om det økende antallet konsesjonssøkander.

Mellom januar og til i dag har NVE gitt 230 konsesjoner til nettanlegg, skriver direktoratet i en melding. Til sammenligning ble det gitt 154 anleggskonsesjoner i hele 2021.

Like lang kø

NVE har i dag over 200 søknader til behandling. Det ligger omtrent 100 søknader i kø, som er tilnærmet det samme nivået som inngangen til 2022.

– Vi mottar svært mange konsesjonssøknader for tiden. Selv om presset på konsesjonsbehandlingen er høyt, er vi glade for å vise at NVE får ferdigstilt stadig flere vedtak, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i meldingen.

NVE forventer fortsatt en økning i antall saker framover.

Skjerper kravene

Blant tiltakene som er gjennomført i NVE er felles framdriftsplaner med nettselskapene, bedre veiledere, og noe større muligheter for nettselskapene til å gjøre tiltak i transformatorstasjoner uten at det krever konsesjonsbehandling.

– Noen konsesjoner er mindre komplekse og berører færre. Disse behandles relativt raskt, mens andre er mer kompliserte og krever mer omfattende prosesser. I årene framover vil nok antallet saker vi får ferdigstilt variere, avhengig både av saksbehandlingskapasitet og kompleksiteten i søknadene som skal behandles, sier Nordberg.

NVE vil i tiden fremover kreve at nettselskapene har gjort mer og bedre forarbeid før søknader sendes inn, skriver direktoratet.