otera
Illustrasjonsfoto: Otera

VINCI Energies Norway AS er i ferd med å erverve samtlige aksjer i Otera AS, som eier entreprenørselskapene Otera Infra og Otera Traftec.

  • Stein Arne Bakken

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Presiserer at kontrakten ennå ikke er underskrevet. Oppkjøpet er blitt meldt på Konkurransetilsynets hjemmeside. Etter det Energiteknikk erfarer, er kontrakten ennå ikke underskrevet. Den franske entreprenørgiganten Vinci Energies overtok i 2017 Infratek Norge, som opererer under merkenavnet Omexom. Med dette oppkjøpet blir Vinci den største aktøren i det norske energientreprenørmarkedet....
Artikkelen er 167 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.