kabel
Illustrasjonsfoto. Statnett

Aldri har det vært så høy nettoeksport i en uke.

  • Øyvind Zambrano Lie

Foreløpige tall viser at krafteksporten var totalt på 869 GWh, og det ble eksportert både fra nordlige og sørlige deler av landet.

– Ifølge våre foreløpige tall har Norge aldri hatt så høy nettoeksport over en uke. Årsaken til eksporten var høye kraftpriser i landene rundt oss, blant annet på grunn av mindre vindkraft og økte brensels- og CO2-priser, sier direktør i NVE, Inga Nordberg, i en melding.

I forrige uke kom det mindre nedbør og tilsig enn gjennomsnittet over hele landet, og fyllingsgraden gikk ned med 2,7 prosentpoeng. I sørlige Norge gikk magasinfyllingen ned med 2,4 prosentpoeng. En slik nedgang i magasinfyllingen er normalt på denne tiden av året.