grøft
Illustrasjonsfoto: Haverstad Maskin

Den har gitt en uforholdsmessig gevinst til selskaper med relativt høy kabelandel i tynt befolkede områder, ifølge RME.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør endringer i modellen som bestemmer nettselskapenes inntekter fra 2023. - Den nye modellen gir riktigere fordeling av inntekter mellom nettselskapene slik at kundene ikke betaler mer enn nødvendig. Noen nettselskaper vil få lavere inntekter mens andre får høyere inntekter, som resultat av at...
Artikkelen er 463 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.