kraftskatt krop
Kraftverk satt i drift 2015-2021. Midlere årsproduksjon og antall kraftverk, fordelt etter merkeytelse. Kilde: NVE og Skatteutvalget

Foreslår å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt for vannkraft fra dagens 10 megavoltampere til 1,5 megavoltampere.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det kom fram da Skatteutvalget leverte sin rapport til finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag. Utvalgets mandat var å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. «Grensen skaper sterke skattemessige insentiver til å neddimensjonere ytelse i kraftverkene slik at selskapene kan beholde en større del av nåverdien etter skatt», slås det fast...
Artikkelen er 503 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.