balsfjord skillemoen rein
Bildet viser linjen Statnett har bygget mellom Balsfjord og Skillemoen i Alta. Arkivfoto: Statnett

Torsdag satte Statnett i drift den nye 420 kV kraftledningen fra Skillemoen stasjon utenfor Alta til Skaidi stasjon i Hammerfest kommune.

  • Øyvind Zambrano Lie

Med denne ledningen er det siste linjestrekket på prosjektet Balsfjord-Skaidi satt i drift, og Statnett har dermed sikret en forbindelse på høyeste spenningsnivå hele veien fra Ofoten til Skaidi, skriver Statnett i en melding.

Utbyggingen har skjedd trinnvis. Det startet med 420 kV-ledningen fra Ofoten til Balsfjord, som ble ferdigstilt høsten 2017. Linjestrekket fra Balsfjord til Skillemoen ble satt i drift i 2020.

Videre har Statnett søkt konsesjon for en ny 420 kV-ledning fra Skaidi østover mot Varangerbotn og vestover mot Hammerfest, og de venter nå på konsesjonsvedtak.

Med idriftsettelse av strekket fram til Skaidi er 302 kilometer ledning spenningssatt. Det er oppført 880 master og to nye transformatorstasjoner Skillemoen og Skaidi. Ledningen går gjennom kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Hammerfest.

– Vi er godt fornøyde med at prosjektet har gått etter planen, særlig tatt i betraktning de utfordringene vi har hatt underveis. Dette gjelder ikke minst med hensyn til koronapandemien, som har preget innspurten av prosjektarbeidet, sier prosjektleder Morten Indbryn i meldingen.