neuron
Nettselskapet Linja har utstyrt to strekk av sine høyspentlinjer (66 kV og 120 kV) med neuroner spekket med sensorer fra Heimdall Power. Foto: Linja

Bedre oversikt over de faktiske forholdene dypt nede i distribusjonsnettene skal hjelpe Statnett til å drifte transmisjonsnettet bedre og billigere.

  • Atle Abelsen

Energiteknikk har tidligere beskrevet hvordan leverandører av linesensorer i samarbeid med nettselskaper har dokumentert god effekt av å måle sentrale parametere som temperatur og linesig i sanntid. Da kan driftsoperatørene kjøre distribusjonsnettene på alle spenningsnivåer tettere opp til de fysiske tålegrensene enn hva vanligvis svært konservative tabeller tilsier. Gevinsten er...
Artikkelen er 1000 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.