høyspentlinje gjennom boligområde
Illustrasjonsfoto: Museene i Akershus

Kommunal- og distriktsdepartementet vurderer å la utbyggere finansiere kabling av høyspentlinjer for å frigjøre areal, og tror tomteprisene er så høye at noen steder vil alle anleggskostnadene dekkes.

  • Øyvind Zambrano Lie

Kommunal- og distriktsdepartementet utreder for tiden virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Arbeidet inkluderer også å etablere nye finansieringsordninger for nødvendig infrastruktur i utbyggingsområdet. Departementet sendte forslag til endringer i plan- og bygningsloven på høring sommeren 2021, og vurderer nå justeringer i lovforslaget,...
Artikkelen er 547 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.