møre og romsdal
Illustrasjonsfoto: Mørenett

NVE har sendt Møreneetts søknad om anleggskonsesjon på høring for å finne ut om overdragelsen legger til rette for samfunnsmessig rasjonell drift.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett har som kjent inngått avtale med Mørenett om å selge sitt 132 kV-nett. Nettet ble omklassifisert fra transmisjonsnett til regionalt distribusjonsnett i desember i fjor, og planen var at nettet skulle overdras 1. januar 2023. 13. desember sendte imidlertid NVE saken om overdragelsen av nettanleggene ut på høring. Temaet...
Artikkelen er 277 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.