rønningen
Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Anmeldes for bedrageri og forsøk på bedrageri mot strømkunder.

  • Øyvind Zambrano Lie

Siden sommeren 2022 har Forbrukertilsynet mottatt svært mange klager mot strømselskapet Tinde Energi AS.

I desember 2022 varslet Forbrukertilsynet Tinde Energi AS og styreleder og daglige leder om at det kunne bli aktuelt å fatte vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven. I tillegg varslet tilsynet forbudsvedtak med tvangsmulkt.

«Etter grundige undersøkelser har tilsynet nå politianmeldt selskapet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

«Bedrageri»

Bakgrunnen for at Forbrukertilsynet vurderte å fatte vedtak, var at selskapet sendte ut varsel om endringer i fastprisavtalene og pristakavtalene de har med sine privatkunder. Slike avtaler er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet kan ikke endre en fastprisavtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått.

Forbrukertilsynet har gjennomført omfattende undersøkelser av selskapet, og har ifølge meldingen «grunn til å anta at enkelte av forholdene kan være straffbare etter straffelovens bestemmelser om bedrageri».

– Som forvaltningsorgan har Forbrukertilsynet en plikt til å samordne eventuell sanksjonsbruk med politiet i saker hvor vi har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet og dets styreleder og daglige leder, sier Forbrukertilsynets direktør Trond Rønningen i meldingen.

Flere forhold

I anmeldelsen har Forbrukertilsynet bedt om at politiet etterforsker om Tinde Energi har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved følgende handlinger:

  • Ved at selskapet sendte ut fakturaer til kunder med avtalt pristak uten å ta hensyn til det avtalte pristaket.
  • Ved at selskapet gikk til oppsigelse av strømavtaler med prisgaranti og bindingstid, uten å varsle forbrukere om oppsigelse.
  • Ved å forsøke å få kundene til å si opp gunstige strømavtaler med prisgaranti.
  • Ved å varsle endringer i avtalevilkår, som ville innebære at forbrukerkunder ble tilleggsfakturert for strømstøtte og få et begrenset avtalt forbruk av strøm til den avtalte, gunstige prisen.

Avventer politiets behandling

Forbrukertilsynet har også anmeldt styreleder i selskapet for medvirkning eller forsøk på medvirkning til bedrageri på disse punktene.

Forbrukertilsynet avventer nå politiets behandling av saken.

Energiteknikk har spurt selskapet om kommentar til saken, men selskapet har så langt ikke svart.