helgeland kraft
Foto: Helgeland Kraft

Skal blant annet påta seg oppdrag innen rådgivning, prosjektering, bygging og drift av anlegg.

  • Øyvind Zambrano Lie

Helgeland Kraft ble i 2018 omdannet til et konsern med tre datterselskaper: Nettselskapet Linea, produksjonsselskapet Helgeland Kraft Vannkraft og salgsselskapet Helgeland Kraft Strøm.

Generalforsamlingen i Helgeland Kraft vedtok torsdag å opprette enda et datterselskap.

Bakgrunnen er at det grønne skiftet åpner muligheter innenfor nye områder. Med basis i etablert kompetanse i konsernet skal den nye datteren være en tjenesteyter både internt og eksternt.

– Vi ser for oss at det nye selskapet vil påta seg oppdrag innen rådgiving, prosjektering, bygging og drift av anlegg for ny industri, ladeanlegg, landstrømanlegg, mobil strømforsyning, nye teknologier for fornybar energiproduksjon og deltagelse i tilsvarende virksomheter, sier konsernsjef i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen, i meldingen.