vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

– Vi er urolige for at prosessene kan bli for komplekse, men nå er det viktigste å få på plass et rammeverk for lokal forankring, sier Åslaug Haga.

  • Øyvind Zambrano Lie

Etter en del forsinkelser sendte regjeringen fredag forslaget om endringer i energilov og plan- og bygningsloven for etablering av vindkraftverk på land ut på høring.

Høringsnotatet følger et anmodningsvedtak fra Stortinget der regjeringen blir bedt om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven.

Nye krav

Regjeringen skriver i en pressemelding at den vil styrke kommunenes rolle i planlegging og utbygging av vindkraft på land.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår blant annet å innføre krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven før det kan bli gitt konsesjon etter energiloven.

Forslagene betyr en endring i avgjørelsesprosessene. Kommunene har til nå som oftest tatt stilling til vindkraft ved høring av konsesjonsprosessene, mens den formelle planavklaringen har skjedd ved dispensasjon eller endring av plan.

Folkevalgt kontroll

Nå foreslår regjeringen at det skal gjøres en overordnet avklaring av arealbruken etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering – før det blir gitt konsesjon.

– Vi vil gi lokale folkevalgte mer kontroll i prosesser tilknyttet utbygging av vindkraft på land. Økt involvering av kommuner og lokalsamfunn er nødvendig for å gi legitimitet til prosessene, bedre lokal forankring og bedre tilpasset løsninger, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i meldingen.

– Nå flytter vi makt til kommunene. Dette vil gi mer forutsigbare rammer for utbygging av vindkraft, og det vil bidra til å redusere konfliktnivået i vindkraftsaker. Målet er å legge grunnlag for mer utbygging av vindkraft blant annet for å styrke kraftbalansen og nå de nasjonale klimamålene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i meldingen.

Vil unngå dobbeltbehandling

Mål om effektive og ressurssparende prosesser er viktige hensyn i forslaget fra departementene.

Det nye regelverket skal utformes slik at det ikke bevirker unødvendig dobbeltbehandling.

– Tidligere har kommunene risikert at prosjektet de sier ja til blir endret før det blir bygd, slik at det for eksempel ender med høyere turbiner enn de trodd. Det retter vi opp i nå, sier Gjelsvik.

Har tatt for lang tid

Leder i Fornybar Norge, Åslaug Haga, kommenterer forslaget slik:

– Regjeringens forslag ser ut til å være et greit kompromiss. Vi er urolige for at prosessene kan bli for komplekse til at vi får opp prosjekter raskt og effektivt, men nå er faktisk det viktigste å få på plass et rammeverk for lokal forankring ved bygging av vindkraft.

haga
Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

– Vi har lenge ment at den lokale forankringen for vindkraft må styrkes, og håper denne lovendringen kan bidra til det. Fornybar Norge er tilfreds med at det legges opp til stortingsbehandling før sommeren. Denne saken har ligget altfor lenge på både den nåværende og forrige regjeringens bord.

Høringsfristen er 27. februar.