aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Jeg forventer at bransjen innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som kan bli tilbudt av det totale antallet strømsalgsselskapene, sier energiminister Terje Aasland.

  • Øyvind Zambrano Lie

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kalte torsdag inn representanter for strømbransjen, tilsynmyndigheter, Elklagenemnda og Forbrukerrådet til et møte om forbrukermarkedet for strøm.

De ba strømbransjen rydde opp i den kritikkverdige praksisen rundt strømsalg, og varsler i en pressemelding flere grep for å gjøre strømmarkedet enklere for forbrukerne. Blant annet må bransjen få på plass standardiserte og mer forbrukervennlige strømavtaler.

Makspåslag

Regjeringen setter nå i gang et arbeid med å vurdere ytterligere tiltak i forbrukermarkedet for strøm, blant annet forbud/påbud for enkelte avtaler, makspåslag, pålegg om å opplyse om eventuell risiko tilknyttet avtaler og tiltak rettet mot salg av andre produkt enn strøm.

I tillegg har Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheta for energi (RME) fått i oppdrag å vurdere om det er behov for ytterligere sanksjonsmuligheter i 2023.

toppe
Forbrukerminister Kjersti Toppe. Foto: Astrid Waller

– Strømbransjen har en jobb å gjøre med å sørge for at de har forbrukerne sin tillit. Jeg forventer at bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møte med forbrukere i en tid hvor mange er uroet for økende priser, sier Toppe i meldingen.

Får to uker på seg

Statsrådene kom også med klare forventninger til bransjen om å tilby enkle spotprisavtaler og at strømsalgsbransjen må styrke finansieringen av Elklagemenmnda.

– Forbrukere som vil ha enkle og oversiktlige strømavtaler, skal slippe å lete med lys og lykte etter det. Jeg forventer at bransjen innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som kan bli tilbudt av det totale antallet strømsalgsselskapene, sier Aasland.

Hard kritikk av standard variabel-kontrakter

Toppe ser at mange forbrukere sliter med dårlige avtaler, og at det derfor er nødvendig å forberede med ytterligere tiltak i markedet.

– Det handler blant annet om krav til innholdet i avtaler og forbud mot avtaler hvor risikoen for forbrukeren virker urimelig. Det handler også om «standard variabel»-avtalene som har vært unisont kritisert, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe som har ansvar for forbrukerpolitikken.

Kan selge strøm fra gutterommet

Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga mener det må stilles strengere krav til selskaper som ønsker å selge strøm, og det må bli lettere å miste konsesjonen.

åslaug haga
Lederen i Fornybar Norge, Åslaug Haga. Foto: Fornybar Norge

– I dag kan hvem som helst få konsesjon til å selge strøm fra gutterommet, og det finnes ingen eksempler på selskaper som har mistet konsesjonen. Vi mener terskelen er for lav og kontrollen for slapp. Nå ber vi myndighetene bli hardere i klypa, for å luke ut useriøse aktører av markedet, sier Åslaug Haga, leder i interesseorganisasjonen Fornybar Norge i en pressemelding sendt ut i forbindelse med møtet med de to statsrådene, sier Haga i en pressemelding.

Etterlyser kapitalkrav

Hun mener det bør stilles kapitalkrav til aktører som vil inn i markedet, for å sikre at de klarer å håndtere sine finansielle forpliktelser uten at det rammer kundene.

– Det er bra at Forbrukertilsynet den siste tiden har slått hardere ned på salg og markedsføring i strid med lovverket og bøtelagt flere selskaper. Men vi mener at ved gjentatte brudd på regelverket, bør man miste retten til å selge strøm, sier Haga.