mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett måtte fjerne to foreslåtte gebyrelementer og velge en mindre kompleks modell.

  • Øyvind Zambrano Lie

I Statnetts opprinnelige forslag til gebyrmodell for Elhub foreslo selskapet, som eier Elhub, å innføre to nye gebyrelementer: Et fastgebyr per nettavregningsområde og et gebyr per profilavregnet målepunkt. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE godkjente ikke den foreslåtte modellen, og ba Statnett foreslå en mindre kompleks gebyrmodell, der fastleddet per...
Artikkelen er 261 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.