aasland
Energiminister Terje Aasland. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen vil i løpet av kort tid nedsette et offentlig utvalg som skal utrede ulike forhold ved prisdannelsen for strøm.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skriver energiminister Terje Aasland i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt.

«Utvalget skal se på og vurdere ulike modeller som kan bidra til mer stabile og forutsigbare strømpriser som samtidig sikrer investeringer i fornybar energi. Utvalget skal se på disse modellene innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen og et fortsatt sterkt energisamarbeid, skriver Aaland.

Utredningen vil ifølge energiministeren gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om strømpolitikken og hvordan vi kan sikre strømpriser på et rimelig nivå i fremtiden, herunder hvordan ulike modeller for prisdannelse vil påvirke kraftflyten mellom ulike prisområder.

Det endelige mandatet til utvalget vil utformes etter at energikommisjonen har levert sin utredning 1. februar, opplyser Aasland.