havvind
Illustrasjonsfoto. Foto: ABB

Statkraft går sammen med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) for å bygge ut inntil 2,2 gigawatt havvind i Irland.

  • Øyvind Zambrano Lie

Partnerskapet innebærer at CIP kjøper en 50 prosent eierandel i Statkrafts havvindportefølje i Irland, skriver Statkraft i en pressemelding.

Utvikling og bygging av disse prosjektene forventes å kreve samlede investeringer på mer enn 4 milliarder euro innen 2030.

Avtalen med CIP inkluderer de tre fasene i North Irish Sea Array (NISA) utenfor kysten av fylkene Dublin, Louth og Meath, og Bore Array utenfor i Keltersjøen utenfor Wexford.

Byggestart i 2026

NISA var ett av syv havvind prosjekter som fikk samtykke av den Irske regjeringen i desember 2022. En søknad er planlagt å bli sendt inn i år, med forventet byggestart i 2026.

Bore Array er en foreslått fase 2 havvindpark, og byggingen av 500 MW bunnfast havvind forventes der å kunne starte i 2027.

– Denne avtalen markerer et stort steg for Statkraft i Irland når vi nå skalerer opp våre havvindambisjoner i Nord-Europa. Kysten utenfor Irland er ideell for storskala offshore vindkraftproduksjon, energi vi vil levere i samarbeid med CIP, sier Statkrafts direktør for havvind, David Flood, i meldingen.

Bedre rustet for norsk utbygging

Statkraft har som mål å ta en industriell rolle innen havvind i Nordsjøen og Irland.

– Avtalen og samarbeidet med CIP gir oss tilgang på kompetanse og erfaring fra både bunnfaste- og flytende havvindprosjekter. Prosjektene i Irland vil gjør oss enda bedre rustet til å ta del i utbyggingen av både Sørlige Nordsjø II, Utsira Nord og nye utlysninger som vi håper kommer, sier Gry J. Åmodt, leder for norsk havvind i Statkraft.

Statkraft gikk inn i det irske markedet i 2018, der de nå utvikler, eier og drifter fornybare energiprosjekter innen både landbasert vindkraft, havvind, sol, batterilagring og nettjenester.