dybdal
Elling Dybdal, konsernsjef i Tussa. Foto: Tussa

En enstemmig generalforsamling i Tussa Kraft vedtok fredag å gjennomføre kapitalutvidelsen som er nødvendig for fusjon mellom de to energikonsernene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Målet er å gjennomføre fusjonen i løpet av første halvår 2023, skriver Tussa i en melding.

Siden juni 2021 har det vært arbeidet med en mulig sammenslåing mellom Tussa Kraft og Stranda Energi Holding. 23. november 2022 fattet Stranda kommunestyre positivt vedtak om sammenslåing.

Stranda Energi Holding sine forretningsområder passer godt sammen med Tussas, og det er sammenfall i kraftnett, kraftproduksjon, kraftomsetning og breibandfiber, opplyses det i meldingen.

Medarbeiderne i Stranda Energi Holding med datterselskap, og de aktuelle selskapene som Tussa Kraft eier, har vært involverte i prosessen. Ingen medarbeidere skal miste arbeidet som følge av sammenslåingen, opplyses det i meldingen.

Stranda kommune får en eiererandel i Tussea Kraft på 6,6 prosent etter sammenslåingen.