gran
Inge Gran, administrerende direktør i SINTEF Energi, skal lede regjeringens strømprisutvalg. Foto: SINTEF Energi

Alle medlemmene i ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm, er nå på plass.

 • Øyvind Zambrano Lie

Utvalget ledes av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi og skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Utvalget får denne sammensetningen:

 • Inge Røinaas Gran, Sintef Energi
 • Håkon Taule, THEMA Consulting
 • Petter Vegard Hansen, Refinitiv
 • Lene Hagen, Volue
 • Jannicke Hilland, Telenor Infrastruktur
 • Kristin Bjella, Hjort
 • Markus Hoel Lie, Universitetet i Tromsø
 • Svein Sundsbø, pensjonist
 • Nina Lillelien, NHO
 • Nora Hansen, LO

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet. Utvalget skal bygge på relevant arbeid fra Energikommisjonen.

– Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er også viktig å gi nødvendige insentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.