Eidsiva
Eidsivas hovedkontor på Hamar. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Eidsiva gjør flere endringer i konsernledelsen, med bakgrunn i konsernets nye forretningsstrategi.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi har en klar ambisjon om å vokse betydelig innenfor nye forretningsområder de neste årene. I tillegg ønsker vi å gjøre Eidsiva til en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Det gjør det nødvendig å gi forretningsutvikling og HR en mer synlig plass i konsernstrukturen, sier konsernsjef Øistein Andresen i en melding på selskapets nettside.

De to nye medlemmene i konsernledelsen kommer fra nettselskapet Elvia, som Eidsiva eier.

Tone Jørstad kommer inn i konsernledelsen og får ansvar for området organisasjon og HR. Hun kommer fra stillingen som HR-direktør i Elvia.

Jon Andreas Pretorius, som i dag er IT-direktør i Elvia, går inn i en nyopprettet stilling i konsernledelsen med ansvar for digitalisering og teknologi. Han vil også i kraft av sin nye rolle gå inn i styret i Elvia.

– Styrking av den digitale kompetansen i konsernet har vært et tydelig mål. Både for å understøtte felles plattformer, men også for å skape bedre rammebetingelser for utvikling av nye virksomheter. At Jon Andreas går inn i en konsernrolle endrer imidlertid ikke noe på dagens organisering av IT i Elvia. Det vil være helt avgjørende også i fortsettelsen at vi har et sterkt IT-miljø i nettselskapet, sier Andresen i meldingen.

Petter Myrvold og Anne Mette Askvig fortsetter i konsernledelsen, men i nye roller. Myrvold går fra rollen som direktør for økonomi og finans, og over i rollen som ansvarlig for strategi og vekst. Anne Mette Askvig, som i dag er direktør for organisasjonsutvikling og konserntjenester, blir direktør for økonomi og finans.