elkem rana
Bildet er fra Elkem Rana. Arkivfoto: Mye i Media

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 50,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel på sin nettside.

Det er 57 prosent høyere sammenliknet med snittet for de siste fem årene, men ikke på langt nær så mye som andre forbruksgrupper.

«Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som er nå. Strømprisen i kraftintensiv industri har derfor ikke steget like voldsomt som prisen i andre næringer», skriver SSB.

Dyrt for resten av industrien

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri var på henholdsvis 152,1 og 143,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2022.

«Det er den klart høyeste prisen som er registrert i statistikken for disse næringene og over tre ganger høyere pris enn gjennomsnittet for de siste fem årene», skriver SSB.

6 prosent økning

Den gjennomsnittlige prisen husholdningene måtte betale (inkludert avgifter, nettleie og fratrukket strømstøtte) var i fjor 143,9 øre/kWh. Det er 6 prosent høyere enn i 2021, hvor strømstøtten først kom på plass i den siste måneden i året.

Her er det verdt å merke seg at forskjellene i strømprisene mellom Nord- og Sør-Norge var svært store.

Den gjennomsnittlige strømstøtten fra myndighetene for landet som helhet utgjorde 91,4 øre/kWh i 2022.

Når vi trekker fra strømstøtten, var totalprisen husholdningene måtte betale i 2022 32 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, ifølge SSB.