Solceller
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hvis Fred. Olsen får konsesjon i midten av 2024, kan solkraftverket settes i drift i begynnelsen av 2026.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fred. Olsen Renewables ønsker å konsekvensutrede muligheten for å etablere Sem solkraftverk, som skal ligge i både Tønsberg og Sandefjord kommuner og kunne dekke et område på 560 mål.

Kraftverket vil kunne få en installert effekt på opptil 60 MWp, og kunne produsere ca. 60 GWh i året, opplyses det i meldingen, som nå er sendt på høring.

Anlegget vil ligge på tidligere Akersmyra, som i dag er en drenert myr som brukes til skogsdrift.

Kan bygges fort

Om solkraftverket får konsesjon i midten av 2024, kan byggingen ifølge selskapets framdriftsplan starte våren 2025, og verket kan settes i drift i begynnelsen av 2026.

Ifølge meldingen planlegges det 2000 stativer med 50 solcellemoduler hver, fastmontert i sørlig retning med 35 graders helning.

sem solkraftverk
Plan for Sem solkraftverk. Skjermdump: Multiconsult

Hvert stativ består av en monopåle som er pælet i jordsmonnet og stikker ca. 1,5 – 2 meter over bakken.

Sol fra begge sider

For Sem solkraftverk er det planlagt å bruke monokrystallinske «bifacial» silisium-moduler på ca. 600 Wp. Disse modulene mottar refleksjon fra underlaget og produserer elektrisitet fra innstråling på frem- og baksiden.

«Dette er en gunstig løsning i Norge hvor man har lette snølag med høy refleksjonsgrad liggende utover våren, som gir et potensiale for å øke årlig produksjon med 15%», påpekes det i meldingen.

Det er utført simuleringer for anlegget med faste stativer og stativer med tracking-funksjon. Men foreløpig ser det ut til at det kan bli mest aktuelt å bruke faste stativer og en radavstand på mellom 4 og 6 meter.

75 prosent av kraftproduksjonen fra anlegget vil komme i sommerhalvåret og de resterende 25 prosent i vinterhalvåret.

Tilkobling for 100 millioner

I solkraftverket vil det være 5-10 mindre trafostasjoner som øker spenningen til 22 kV for at strømmen kan tilknyttes regionalnettet gjennom jordkabler.

Det er ikke avklart hvor hvordan det skal skje. Firingen trafostasjon har kun kapasitet til å ta imot 30-50 prosent av produksjonen fra solkraftverket, mens en ny transformatorstasjon på Askhaug vil kunne ta imot all produksjon.

Det kan være aktuelt å splitte kraftproduksjonen i Sem solkraftverk og legge kabler til både Firingen og Askehaug. Det kan imidlertid bety at solkraftverket bygges i to steg, da Askehaug/Hesby sannsynligvis ikke vil være klar for tilkobling før tidligst i 2026.

«Nettkostnaden for å koble til et solkraftverk hvor man allerede ikke har en eksisterende trafostasjon vil bli i størrelsesorden NOK 100 mill. for et anlegg som Sem solkraftverk», heter det i meldingen.

Bytter omformere halvveis

Forventet levetid for solcelleanleggets komponenter er om lag 30 år, som sammenfaller med forventet garantitid for solcellemoduler.

Anlegget vil imidlertid ha mulighet til å produsere energi i lang tid utover dette, spesielt i norsk, kaldt klima hvor degradering av moduler er lavere enn i varmere strøk. Enkeltmoduler som skades i løpet av levetiden vil måtte byttes for å opprettholde ytelsen til anlegget.

Omformere har en forventet levetid på 12-15 år, og ett bytte av omformere vil forekomme i løpet av anleggets levetid.