PK OM STRØM
Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland holdt onsdag kveld pressekonferanse om strøm. Foto: Foto: Jo Henrik Jarstø/OED

Det skal bli slutt på at ordningen kan gi gratis strøm på slutten av måneden, men neppe før til høsten.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen på en pressekonferanse onsdag kveld fram flere forslag til endringer i strømstøtteordningen for husholdninger.

Den viktigste endringen er at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, og ikke på gjennomsnittprisen i en måned.

– Å beregne strømstøtten for hver time, gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Støtten på 90 prosent over 70 øre/kWh (eksl. moms) skal fra nå av også gjelde hele året, ikke bare om vinteren, og ordningen forlenges ut hele 2024.

Slutt på hobby-spekulering

Ordningen vil slå godt ut for folk som bruker strøm når de trenger den, uten å tenke på hva spotprisen til enhver tid er.

Samtidig gjør endringen at folk ikke lenger vil få noe særlig igjen for å tilpasse forbruket til timer med lavere strømpris. Dagens ordning basert på gjennomsnittsprisen i en måned har gjort at man på slutten av måneden i enkelte timer kan tjene penger på å bruke strøm selv når spotprisen er langt over null. Slik privat hobbyspekulering i spotmarkedet blir ikke lenger mulig.

«For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale, utfordrer vi nå strømselskapene til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtten. Regjeringen vil om nødvendig stille krav om at denne informasjonen framkommer i strømsalgsselskapenes kommunikasjon med kundene», skriver regjeringen.

Klart til høsten

Regjeringen kaller det en stor omlegging, og den må sendes på høring.

«Det vil ta tid for nettselskapene som administrerer ordningen å legge om sine systemer til å håndtere eventuelle endringer. Omleggingen vil derfor trolig først kunne gjelde fra 1. september», heter det videre i pressemeldingen.

Sintef-ledet ekspertutvalg

Regjeringen oppretter, som tidligere varslet, også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport.

Administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi skal lede utvalget.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023.

Vil støtte mer fjernvarme

Økningen til 90 prosent og forlengelsen ut 2024 vil også gjelde for strømstøtteordningene for landbruk og frivilligheten. Regjeringen jobber også med en ordning som gjør at husholdninger i private strømnett, som i dag faller utenfor strømstønadsordningen, blir inkludert. Forslaget sendes på høring.

Regjeringen vil dessuten etablere en søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av fjernvarmeanlegg uten konsesjon (ofte kalt nærvarmeanlegg) som baserer seg på strøm. Det vil sikre strømstøtte til en gruppe husholdninger som har falt utenfor strømstønadsordningen.

Reaksjonen på tiltakene fra opposisjonen var forutsigbar, med en gjennomgangstone om at endringene er for små og puslete, mens Høyre påpekte at regjeringen gjør for lite for å bygge ut ny kraftproduksjon.