aggregater til ukraina
Bildet viser noen av de store aggregatene Norge har sendt til Ukraina. Foto: DSB

Norge sender 7 aggregater på 110 kVA, ett på 90 kVA, og tre noe mindre aggregater til Ukraina.

  • Øyvind Zambrano Lie

Millioner av ukrainere mangler strøm, vann eller oppvarming etter russiske angrep. Landets energidepartement har anmodet om internasjonal bistand til blant annet store aggregater til å produsere strøm.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) ved Sivilforsvaret har 11 slike aggregater, skriver Justisdepartementet i en pressemelding. Disse inngår i Sivilforsvarets mobile forsterkningsressurser, og befinner seg i ulike Sivilforsvarsdistrikt i Norge.

Store aggregater

DSB gir Energiteknikk følgende oversikt over utstyret som er sendt til Ukraina:

  • Vest-Agder SFD 2 stk. 110 kVA
  • Oppland SFD 2 stk. 110 kVA
  • Sør-Trøndelag SFD 1 stk. 110 kVA
  • Nordland SFD 2 stk. 110 kVA
  • Hordaland SFD 1 stk. 90 kVA
  • Sør-Trøndelag SFD 1 stk (Mase 35 KW)
  • Troms SFD 2 stk (Mase 35 KW og Satema 25 KW)

Aggregatene har en gjenkjøpsverdi på om lag 3,75 millioner kroner, opplyser DSB. 

Kan forsyne et lite sykehus

Et stort strømaggregat har kapasitet til eksempelvis å levere strøm til et lite sykehus eller til en boligblokk, til 20 hus hvis forbruket er 5 kilowatt, eller til 100 varmeovner hver på 1000 watt, opplyser DSB.

«Det ble vurdert at disse kan doneres til Ukraina samtidig som den nasjonale beredskapen nasjonalt og lokalt i Norge forblir tilfredsstillende», skriver departementet i meldingen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) og direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elisabeth Aarsæther, foran utstyret som ble sendt fra Sivilforsvaret til Ukraina. Foto: DSB

Skal erstattes

Aggregatene ble sendt fra de ulike distriktene til Sivilforsvarets sentrallager på Starum, før materiellet ble sendt samlet videre til Ukraina via en logistikkbase i Polen.

Transporten, som DSB organiserer, blir finansiert av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Kostnadene knyttet til reanskaffelse av materiellet dekkes over Utenriksdepartementets humanitære midler.