mølle
Foto: Vestas

Vestas presenterer en ny løsning som gjør at epoksybaserte turbinblader kan gjenbrukes.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ved å kombinere nyoppdaget kjemisk teknologi skal løsningen kunne brukes på blader som er i drift. Når teknologien er modnet, vil den ifølge Vestas fjerne behovet for bladredesign eller deponering av epoksybaserte blader når de tas ut av drift.

– Til nå har vindindustrien ment at turbinbladmateriale krever en ny tilnærming til design og produksjon for å være resirkulerbar eller sirkulær. Fremover kan vi nå se på gamle epoksybaserte blader som en kilde til råstoff. Når denne nye teknologien er implementert i stor skala, kan eldre bladmateriale som for tiden ligger på fyllinger, så vel som bladmateriale i aktive vindparker, demonteres og gjenbrukes, sier Lisa Ekstrand, leder for bærekraft i Vestas i en pressemelding.

Bryter ned harpiksen

WindEurope forventer at rundt 25.000 tonn blader vil nå slutten av sin operative levetid årlig innen 2025.

Turbinblader har tidligere vært vanskelige å resirkulere på grunn av de kjemiske egenskapene til epoksyharpiks, et stoff som ble antatt å være umulig å bryte ned til gjenbrukbare komponenter.

Derfor har mange forsøkt å erstatte eller modifisere epoksyharpiks med alternativer som lettere kan behandles.

Vestas’ løsning er derimot muliggjort av en ny kjemisk prosess som kjemisk kan bryte ned epoksyharpiks til jomfruelige materialer. Den kjemiske prosessen ble utviklet i samarbeid med blant annet Aarhus Universitet og Dansk Teknologisk Institut og epoksyprodusenten Olin.

Rask oppskalering

– Den nyoppdagede kjemiske prosessen viser at epoksybaserte turbinblader, enten de er i drift eller på søppelfylling, kan gjøres om til en råvarekilde for potensielt å bygge nye turbinblader. Siden den kjemiske prosessen er avhengig av allment tilgjengelige kjemikalier, er den svært kompatibel for industrialisering, og kan derfor raskt skaleres opp, sier Mie Elholm Birkbak i Vestas.

Gjennom en nyetablert verdikjede, støttet av nordisk resirkuleringsleder Stena Recycling og Olin vil Vestas nå skalere opp den nye kjemiske demonteringsprosessen til en kommersiell løsning, opplyses det i meldingen.