karmøy
Elkems silisiumsverk i Bremanger, med kraftforsyning ned fra fjellsiden. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Elkem og Statkraft har signert en ny langsiktig kraftavtale som sikrer Elkems anlegg i Bremanger ytterligere krafttilgang. 

  • Øyvind Zambrano Lie

Avtalen omfatter en effekt på 20-40 MW over en periode på ti år, opplyser Statkraft i en pressemelding.

Elkem er ifølge meldingen allerede godt posisjonert med langsiktige kraftkontrakter i Norge, etter å ha sikret mer enn 80 prosent av sin kraftforsyning i landet til konkurransedyktige priser. Den nye kontrakten sikrer ytterligere forutsigbarhet for totalt 3 TWh i perioden 2024-2033, understøtter fortsatt langsiktig drift og muliggjør nye investeringer ved anlegget, opplyses det.

Elkem har de fleste av sine norske produksjonsanlegg lokalisert i Midt- og Nord-Norge, der prisene har holdt seg lavere enn i sør.

– Denne avtalen med Elkem er den andre store kraftavtalen vi har gjort med større industrier i Norge så langt i år, og vi forventer at flere avtaler vil bli inngått på konkurransedyktige vilkår i løpet av de kommende månedene, sier konserndirektør for Marked i Statkraft, Hallvard Granheim, i meldingen.

Det oppgis, som normalt er, ikke pris i pressemeldingen, siden dette er konkurransesensitivt.