englemast
Den siste av de hundre mastene ble revet ved Åsa, Ringerike. Foto: Statnett

Statnett har revet den nesten hundre år gamle og 32 km lange kraftledningen mellom Ultvedt og Smestad, som var en nyvinning i sin tid.

  • Øyvind Zambrano Lie

Kraftledningen hører til den opprinnelige 132 kV-luftledningen som strekker seg fra Nore i Uvdal helt til Smestad i Oslo. Noreledningen ble oppført i 1928 i forbindelse med statlig satsing på kraftutbygging for å forsyne Østlandsområdet med strøm.

Byggingen av kraftledningen var et teknologisk pionerprosjekt. I kraftoverføringens kulturminner fremheves «englemastene» som ble designet av avdelingsingeniør Olav Strand som en nyvinning i sin tid.

Englemastene hadde større linetverrsnitt, strømlinene ble strukket strammere enn normalt og mastene kunne settes opp med større avstand enn det som var vanlig, skriver Statnett på sin nettside.

Reserveledning

Det har ikke gått strøm på denne kraftledningen på mange år, og den har fungert som en reserveledning. Oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner har forsterket nettet i Oslo, og det er derfor ikke behov for den gamle kraftledningen i strømnettet.

Denne uken ble den aller siste masten revet. Det betyr at den gamle kraftledningen nå er historie, skriver Statnett.

englemaster
Mastene har blitt revet ved at strømledningene demonteres og spoles inn. Så bikkes mastene ned og kappes opp i mindre biter. Flere hundre tonn med mastestål er kjørt til resirkulering. Foto: Statnett

Krevende arbeid

100 høyspentmaster er revet, nesten 200 kilometer med strømline er tatt ned og betongfundamenter fjernet. I vintersesongen 2022 og 2023 har Statnett fjernet gammel kraftledning gjennom Krokskogen og Nordmarka, videre gjennom Sørkedalen og Mærradalen til Smestad transformatorstasjon i Oslo. Onsdag 1. mars ble den aller siste masten tatt ned ved Åsa i Ringerike.

– Rivearbeidet har vært krevende med mange hensyn å ta. Luftledningen går i en trasé som er tett på boligområder og byområder, friluftsområder, naturreservater, verneområder, skiløyper, sykkelstier og områder hvor mange mennesker ferdes. Det har vært en stor planleggingsjobb og denne vinteren har vi vært rundt 16 personer i sving for å utføre arbeidene, sier Stig Roar Aasgård, oppdragsleder i Statnett, i meldingen.

Rivearbeidene har foregått på vinterstid for å gjøre minst mulig skade på naturen, skriver Statnett.

ENGLEMASTER
Det har vært mye jobb med å sjekke den tekniske tilstanden til mastene som rives og sikre mastene tilstrekkelig før de tas ned og veltes. Foto: Statnett

Én mast bevares

Én englemast blir bevart ved Wyllerløypa i Sørkedalen. Statnett vil til våren stelle denne i stand slik at den kan bli stående som et kulturminne. Det vil også bli satt opp et informasjonsskilt som forteller litt om historien til Noreledningen.

Det vil bli utført et oppryddingsarbeid og etterkontroll langs traseen i marka når snøen har smeltet.

Kraftledningen fra Ultvedt til Nore er fortsatt på drift og eies av Glitre Energi.

englemaster
De såkalte englemastene var en nyvinning i sin tid. Foto: Statnett