solheim
PhD-stipendiat Nils Solheim Smith viser her noen av 3D-printede plastkomponentene han bruker for å endre vannstrømmen rundt konstruksjonene i forsøksmodellen. Foto: Stien Arne Bakken

Det bør være mulig å øke kapasiteten til flomløpet til elvekraftverk betydelig ved å gjøre enkle, rimelige tiltak for å endre strømforholdene i dammen, og dermed unngå kostbar ombygging av damanlegget.

  • Stein Arne Bakken

PhD-stipendiat Nils Solheim Smith har gjort modellforsøk i Vassdragslaboratoriet ved NTNU i Trondheim som gir grunn til optimisme. Ved hjelp av 3D-modellering har han utformet såkalte vingemurer, eller ledemurer, i plast. Disse er blitt montert på hjørner nede på damkonstruksjonen i forsøksmodellen, for eksempel på hjørnet til lukehuset. Så har...
Artikkelen er 589 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.