havvind
Illustrasjonsfoto: Statkraft

En radial kan gi en kraftpris som er noen øre per kilowattime lavere enn en hybrid nettløsning, men en hybrid kan være mer samfunnsøkonomisk lønnsom.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skal bygges ut 3000 MW vindkraft i to faser i Sørlige Nordsjø II. I fase 1 skal kraftproduksjonen sendes til det norske fastlandet gjennom en radial. Det er ikke bestemt hvordan kraften fra fase 2 skal fraktes til land.

En mulighet er en hybrid nettløsning, som også har overføringsforbindelse til ett eller flere andre land. Alternativet er enda en radial, slik det er bestemt for fase 1, som kun gir kraftflyt til Norge.

Ikke store virkninger

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE analysert hvordan valg av nettløsning for fase 2 vil påvirke kraftflyt og kraftpriser i Norge.

– Vi har analysert en rekke nettløsninger og scenarioer for utviklingen framover. I de fleste alternativene får vi netto flyt av kraft til Norge på nettforbindelsen fra Sørlige Nordsjø 2, fase 2. Det gir noe lavere kraftpriser her til lands. Men virkningene på kraftprisene er ikke store i noen av alternativene, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

– Kraftprisene i Norge er allerede sterkt eksponert for utviklingen i landene rundt oss, noe vi har sett tydelig de siste par årene. Kraftbalansen i Norge, prisen på gass, CO2-kvoter, kull, og den generelle utviklingen av det norske og europeiske kraftsystemet, vil ha langt større påvirkning på kraftsystemet og kraftprisen enn valg av nettløsning for Sørlige Nordsjø II fase 2, sier Lund.

Mer samfunnsøkonomisk lønnsom

I gjennomsnittet vil en radial gi en kraftpris som er noen øre per kilowattime lavere enn en hybrid nettløsning. På den andre siden vil en løsning med hybrid være mer samfunnsøkonomisk lønnsom, blant annet fordi det gir Norge flaskehalsinntekter fra krafthandel.

Hybride nettløsninger er ikke aktuelt for alle vindkraftprosjekter til havs. Det vil være mange norske havområder hvor en radial til Norge er den eneste praktiske gjennomførbare nettløsningen, understreker NVE.