nygaard
Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard. Foto: Stefan Wetaas/Lyse

Lyses resultat etter skatt ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før.

  • Øyvind Zambrano Lie

Selskapets totale inntekter ble 30,2 milliarder kroner i 2022, mot 15,8 milliarder kroner i 2021, opplyses det i en pressemelding.

I 2022 ble Lyses årsresultat før skatter 11.850 millioner kroner, mot 5.486 millioner i 2021. Etter skatter utgjorde årsresultatet 2.448 millioner kroner, mot 2.137 millioner året før. Av dette tilfaller 1354 millioner kroner majoritetseierne – 14 kommuner i Sør-Rogaland, mot 1357 millioner i 2021.

En kraftig økning av grunnrenteskatten og innføring av høyprisbidraget har medført at Lyses skatteregning beløper seg til om lag 10 milliarder kroner for 2022.

– Myndighetenes skatteendringer har medført en massiv overføring av verdier fra våre eiere, kommunene, til staten. Høyprisbidraget må fjernes for at nødvendige utbygginger av effekt, som oppgradering av Røldal-Suldal-kraftverkene, skal bli lønnsomme, sier konsernsjef Eimund Nygaard i meldingen.