statkraft hovedkontor
Statkrafts hovedkontor. Illustrasjonsfoto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Fikk driftsresultat på 54,4 milliarder i 2022, hvorav 23,7 milliarder kom i fjerde kvartal.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkraft oppnådde rekordhøyde inntekter og resultater i både fjerde kvartal og for hele året 2022, skriver selskapet i en pressemelding.

Driftsresultatet (EBIT underliggende) steg til rekordhøyde 54,4 milliarder kroner i 2022, mot 26,8 milliarder i 2021.

Netto driftsinntekter steg kraftig til rekordhøye 73,9 milliarder kroner i 2022, mot 41,3 kroner i 2021.

Nettoresultatet var 28,6 milliarder kroner, mot 16,1 milliarder i 2021.

– Høye energipriser og solid verdiskaping fra Statkrafts markedsoperasjoner bidro til et svært godt 2022-resultat. Utbyttet til eier foreslås til rekordhøye 17,2 milliarder kroner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i meldingen.

Statkrafts kraftproduksjon var på 60,2 TWh i 2022, ned 13,9 prosent fra 2021.

Rekordkvartal

Det underliggende driftsresultatet (EBIT) I fjerde kvartal 23,7 milliarder kroner, en økning på hele 14,4 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2021, tross lavere kraftproduksjon.  Samlet kraftproduksjon var 15,4 TWh, 3,1 TWh mindre enn i samme kvartal året før.’

Økningen skyldes ifølge Statkraft betydelig høyere nordiske kraftpriser og positive bidrag fra prissikring av nordisk og europeisk produksjon, samt sterke resultater fra våre trading- og originationaktiviteter, samt resultatforbedring for den dynamiske porteføljen (DAMP), opplyser selskapet.

Nettoresultatet ble 14,5 milliarder kroner, opp 10,7 milliarder kroner fra samme kvartal i 2021.

Kontantstrøm fra driften var på solide 12,5 milliarder kroner i kvartalet.

Har mye penger

Statkrafts oppdaterte strategi har som ambisjon å øke kraftproduksjonen med 50 prosent til 100 TWh innen 2030. Mesteparten av nye investeringer vil være innen vannkraft, landbasert vind- og solkraft i Norge og Europa. Statkraft planlegger som tidligere varslet å igangsette fem større oppgraderinger for å økt installert effekt i norske vannkraftverk innen 2030 for å balansere den økende produksjonen av uregulerbar vind- og solkraft.

– Som Europas største produsent av fornybar energi har vi en unik posisjon og en sterk forpliktelse til å bidra med mer fornybar kraft, og fremskynde energiskiftet både i Norge og internasjonalt. Vår ambisjon er å fullføre byggingen av ett nytt kraftverk hver niende dag fra 2025, hovedsakelig sol- og landbasert vind, sier Rynning-Tønnesen.

Statkrafts portefølje av planlagte prosjekter fortsetter å øke, og Statkraft har mål om å utvikle 2500-3000 MW i årlig effekt innen 2025, stigende til 4000 MW per år innen 2030.

Statkraft ser ut til å takle de varslede skatteskjerpelsene helt greit. «Det ble innført endret regulering i Norge som medførte en økning i grunnrenteskatten på 2,8 milliarder kroner og 1,7 milliarder kroner i et eget høyprisbidrag», skriver selskapet.