staff
Konsernsjef Jens Bjørn Staff kan glede seg over et rekordresultat for Skagerak Energi. Foto: Tom Riis/Skagerak Energi

Skagerak Energi fikk i 2022 sitt beste årsresultat etter skatt noensinne med 2195 millioner kroner, og foreslår at 1139 millioner kroner betales i utbytte.

  • Øyvind Zambrano Lie

Resultatveksten er, ikke uventet, drevet av de høye kraftprisene gjennom året.

Netto driftsinntekter endte på 8712 millioner kroner, opp fra 6108 millioner kroner i 2021, som også var ekstraordinært høyt. Resultat før skattekostnad ble 6316 millioner kroner mot 4269 millioner kroner foregående år.

Det foreslåtte utbyttet er 200 millioner kroner høyere enn i 2021.

– Uten skjerpingen av grunnrenteskatten, og innføringen av det midlertidige høyprisbidraget, hadde resultatet etter skatt vært nesten en milliard kroner høyere. Likevel er det forståelig at også kraftnæringen må bidra ekstra i den spesielle situasjonen vi står i, men innføring av høyere skattetrykk vil på sikt redusere konsernets investeringsevne og mulighet til å være den katalysatoren for det grønne skiftet som vi forventes og ønsker å være, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i en pressemelding.