heggvin
Heggvin ved grensen mellom Hamar og Løten skal få Norges største datasenter. Foto: CTS Nordics

Datasenterselskapet Green Mountain har inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa.

  • Øyvind Zambrano Lie

Selskapet etablerer derfor et nytt datasenteranlegg i Heggvin Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Dette blir Norges største datasenteranlegg, skriver Green Mountain i en pressemelding.

Anlegget har fått navnet OSL2-Hamar og har en kapasitet på 150 MW. Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 MW, er planlagt på stedet.

Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023. TikTok har signert en innledende kontrakt for tre bygninger og 90 MW kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 MW innen 2025.

«Innlandet er en ideell lokasjon for våre datasentre. Her er det nok strøm, gode ferdigregulerte arealer og kompetent arbeidskraft. Vi ser frem til etableringen og ser for oss videre vekst i regionen», sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, i meldingen.

«I kroner er dette den største industri-investeringen i Innlandet noen sinne. Den innebærer flere hundre arbeidsplasser, men for Hamar, Løten og Innlandet vil ringvirkningene være vel så viktige. Vi besøkte Luleå og Facebook-anlegget der på nyåret og kunne ved selvsyn se ringvirkningene dette har hatt på utdanning, forskning, næringsutvikling og tilflytting for regionen», sier ordfører i Hamar, Einar Busterud, i meldingen.