hydrogen bremanger
Thor Magnus Rovik i FFI Norway Hallvard Granheim i Statkraft undertegnet den betingede kraftkjøpsavtalen i dag. Foto: Statkraft

Statkraft har inngått en betinget avtale om å levere 300 MW til hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Bremanger. Avtalen er betinget av at anlegget faktisk blir bygget.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ifølge en pressemelding sikrer Fortescue Future Industries (FFI) og Statkraft kraft til det foreslåtte Holmaneset-prosjektet ca. 8 kilometer vest for Svelgen i Bremanger kommune for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Det gjøres gjennom en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA).

Den betingede avtalen som ble signert i Oslo i dag, innebærer at Statkraft skal levere fornybar kraft til driften av FFIs planlagte 300 megawatt anlegg.

FFI har gjennomført en forstudie over hele Norge for å identifisere potensielle lokasjoner for utvikling av fornybar energi og havneanlegg. Gjennom denne prosessen ble Holmaneset-prosjektet identifisert som en førsteklasses beliggenhet, ifølge meldingen.

For tiden pågår en mulighetsstudie av Holmaneset-prosjektet der FFI gjennomfører flere miljø-, bærekraft- og samfunnsstudier og utvikler et prosjektkonsept. Den langsiktige kraftavtalen er betinget av en positiv endelig investeringsbeslutning for Holmaneset-prosjektet.

– Å tilby fornybar og konkurransedyktig kraft til norsk industri er en sentral oppgave for Statkraft. Med denne langsiktige kraftavtalen bidrar vi til utviklingen av grønn og fremtidsrettet i Norge. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk er to av løsningene som trengs for å dekarbonisere samfunnet – og nå målet om netto null utslipp, sier konserndirektør for marked i Statkraft, Hallvard Granheim, i meldingen.