Vamma 12
Hafslunds kraftverk Vamma 12. Arkivfoto: Hafslund

Hafslund tjente 4,3 milliarder etter skatt i 2022, mot 2,6 milliarder året før. Effektiv skattesats ble 80 prosent.

  • Øyvind Zambrano Lie

Høye kraftpriser og god drift ga et sterkt resultat for Hafslund-konsernet i 2022. Årsresultat før skatt ble 18.879 millioner kroner, opplyser selskapet i en børsmelding.

Konsernet hadde en skattekostnad på 14.535 millioner kroner, og resultat etter skatt endte på 4.344 millioner kroner mot 2.611 millioner kroner året før.

Hafslund fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 20.087 millioner kroner i 2022, mot 8.979 millioner kroner i 2021. Det økte driftsresultatet skyldes i hovedsak betydelig høyere kraftpriser, mens 25 prosent lavere produksjon enn året før og resultat fra sikringshandler bidro negativt. Kraftproduksjonen på 13,8 TWh i 2022 var 4,5 TWh lavere enn i 2021 og 3,9 TWh lavere enn normalproduksjonen.

80 prosent skatt

Skattekostnaden på 14.535 millioner kroner (mot 5.291 millioner kroner i 2021) tilsvarer en effektiv skattesats på 80 prosent (mot 67 prosent i 2021) av resultat før skatt, justert for resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

Den svært høye skattekostnaden må ses i sammenheng med at regjeringen vedtok å øke grunnrenteskattesatsen fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra 1. januar 2022 og et høyprisbidrag på 23 prosent på priser over 70 øre/kWh.

Oppnådd kraftpris ble 150 øre per kWh i 2022. Dette er en økning på 88 øre per kWh fra fjoråret og bidro isolert sett med 12,4 milliarder kroner i økt driftsresultat.

Tapte på sikring

Oppnådd kraftpris er imidlertid 18 prosent lavere enn snitt spotprisene i vannkraftvirksomhetens produksjonsområder, og må i tillegg til salg av konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser, ses i sammenheng med sikringsaktiviteten gjennom salg av kraft til industrien til fastpriser og realisert tap fra finansiell kraftsikring, går det fram i rapporten.

Den høye effektive skattesatsen, på hele 80 prosent (ned fra 67 prosent i 2021) må også ses i sammenheng med at tap fra finansiell kraftsikring ikke gir fradrag i grunnrentebeskatningen, påpekes det videre.

«Særnorske skatter»

Det er foreslått et utbytte til Oslo kommune på 1500 millioner kroner.

I meldingen fremholdes det at «nye særnorske skatter på kraftproduksjon er krevende både for fornybarnæringen og kraftforbrukere som er avhengig av konkurransedyktige og stabile kraftpriser».

– Vi har forståelse for at historisk høye kraftpriser gir grunnlag for høyere beskatning. Imidlertid mener vi innretningen av de nye kraftskattene er uheldig, med implikasjoner for prisnivået for langsiktige kontrakter, investeringer i fornybar kraft og for finansiell sikring og risikostyring, sier Ruyter.