katrina rønningen
Småkraft gir arealinngrep, som føyer seg inn i en bit for bit-utvikling med tap av naturverdier og sammenhengende inngrepsfrie områder, understreker Katrina Rønningen i forskningsstiftelsen Ruralis. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Bortfall og reduksjon av vannføring i elver og andre terreng-endringer som følge av småkraftutbygging kan føre til endringer i rein-trekk og dermed økte arealkonflikter i nye områder, advarer forsker.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Norge er generelt ikke gode nok på konsekvensundersøkelser, Norge kommer dårlig ut i internasjonale sammenligninger, sa seniorforsker Katrina Rønningen i forskningsstiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning i sin presentasjon på Småkraftdagane i Bergen denne uken. – Vi vet at det er en del av problemfeltet særlig knyttet...
Artikkelen er 230 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.