aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Det er ikke akseptabelt dersom forbruk knyttet til nødvendige samfunnsfunksjoner ikke får strøm som følge av manglende kapasitet i regional- og transmisjonsnettet, skriver Terje Aasland.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Hvordan vil statsråden sikre at bedrifter som ivaretar grunnleggende nasjonal sikkerhet og beredskap får forrang i tildelingen av strøm, i konkurransen med andre bedrifter som også tilfredsstiller de tildelingsvilkår olje og energiministeren vil legge til grunn», spurte Høyres Hårek Elvenes i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap). Han...
Artikkelen er 212 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.